Централна климатизация

Макс. ширина на вратата макс. 2,5 м