Вентилация

  Предлагаме проектиране, изработка, доставка и монтаж на вентилационни системи и елементи за вентилационни инсталации.

                          

  • Правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина
  • Правоъгълни въздуховоди от ламарина с PVC покритие
  • Правоъгълни въздуховоди от неръждаема ламарина
  • Въздуховодна обшивка от поцинкована ламарина
  • Въздуховодна обшивка от алуминиева ламарина
  • Спирално навити въздуховодни тръби
  • Външна втулка за спирални тръби
  • Вътрешна втулка за спирални тръби
  • Тапа за спирални тръби
  • Коляно 90° за спирални тръби
  • Коляно 60° за спирални тръби
  • Коляно 45° за спирални тръби
  • Коляно 30° за спирални тръби
  • Коляно 15° за спирални тръби
  • Коляно 90° за спирални тръби 3+2
  • Симетрични преходи за спирални тръби
  • Несиметрични преходи за спирални тръби
  • Тройници за спирални тръби
  • Щуц седло за спирални тръби
  • Щуц планка за правоъгълни въздуховоди
  • Гъвкав въздуховод неизолиран алуминиев
  • Гъвкав въздуховод неизолиран сив
  • Гъвкав въздуховод изолиран
  • Гъвкав въздуховод изолиран шумопоглъщащ
  • Гъвкав въздуховод алуминиев FLXALN. Температура до 300°С
  • Гъвкав въздуховод неръждаем двустенен SPFL95. Температура до 650°С
  • Скоби за спирални тръби М1
  • Скоби за спирални тръби М2
  • Скоби тип FAST за спирални тръби
  • Планка тип М1
  • Планка тип М3
  • Планка тип М4
  • Планка тип М5
  • Планка тип М6
  • Анкерни болтове
  • Рейка свързваща
  • Перфоленти
  • Европрофили и аксесоари
  • Самозалепващи шипове
  • Силикони
  • Самозалепващи уплътнителни ленти
  • Маншети
  • Шпилки
  • Гайки дълги
  • Самозалепваща листова изолация за закрит монтаж H-Duct
  • Самозалепваща листова изолация за закрит монтаж H-Duct Metal
  • Самозалепваща алуминиева лента
  • Самозалепваща текстилна лента
  • Тампон конусен
  • Антивибрационна шайба
  • Повърхностни топлообменници въздух-вода
  • Рекуператори алуминиеви
  • Топловъздушен апарат
  • Цилиндрични шумозаглушители
  • Правоъгълни канални шумозаглушители
  • Правоъгълни противопожарни клапи със стопяема пластина
  • Правоъгълни противопожарни клапи с електрозадвижка Belimo BLF
  • Аксесоари
  • Вата
  • Ротационна шапка
  • Електронагреватели правоъгълни
  • Въздушни филтри правоъгълни
  • Въздушни филтри кръгли
  • Дефлектор
  • Вентилационни шапки кръгли
  • Вентилационни шапки правоъгълни
  • Вентилационни шапки тип VHL
  • Регулатори на клапи
  • Ръкохватки
  • Клапи единични правоъгълни
  • Шибъри правоъгълни
  • Клапи единични кръгли
  • Шибъри кръгли
  • Количествено регулиращи клапи многолопаткови. Без задвижки
  • Правоъгълни Летящи Клапи
  • Възвратни Клапи Кръгли
  • Циклон
  • Кухненски смукатели крайстенни
  • Кухненски смукатели островни
  • Капкоуловител
  • Двойносмучещи центробежни вентилатори
  • Двойносмучещи центробежни вентилатори с външен ел. двигател
  • Взривозащитени вентилатори
  • Вентилатори за кухня
  • Осови вентилатори
  • Покривни вентилатори
  • Тръбни вентилатори
  • Вентилатор за мокри помещения
  • Аксесоари за вентилатори-регулатори на обороти-монофазни
  • Аксесоари за вентилатори-честотни инвертори-трифазни
  • Вентилатори Vortice
  • Вентилатори Vortice - прозоречни
  • Контрол на скоростта Vortice
  • Въздушни завеси електрически
  • Решетки Растерни Алуминиеви
  • Решетка за Камина Стоманени
  • Решетка Растерна Модифицирана тип ПЛЕТ-Стомана
  • Решетка Растерна Модифицирана Стомана
  • Решетка Хоризонтална Стоманена
  • Решетка Хоризонтална Алуминиева
  • Решетка Вертикална Стоманена
  • Решетка Вертикална Алуминиева
  • Решетки за кръгли въздуховоди Стомана
  • Решетка Хоризонтална Стоманена с Направление
  • Решетка Хоризонтална Алуминиева с Направлениие
  • Решетка Вертикална Стоманена с Направление
  • Решетка Вертикална Алуминиева с Направление
  • Решетки за кръгли въздуховоди с Направление - Стомана
  • Регулираща секция за решетка РР РРМ РХ РВ АС- Стомана
  • Регулираща секция за решетка РР РРМ РХ РВ АС - Алуминий
  • Ревизионни отвори Стомана
  • Ревизионни отвори Стомана перфорирани
  • Таванни решетки перфорирани с повдигаща ревизия Стомана
  • Решетка тип Перфорирана Тава
  • Декомпенсационна решетка Стомана
  • Неподвижна Жалузийна Решетка
  • Конусна Решетка Смукателна
  • Конусна Решетка Нагнетателна
  • Таванна Решетка Кръгла
  • Кутии за ТРК ТРТ ТРВ
  • Кутии с Клапи за ТРК ТРТ ТРВ
  • Регулиращи секции за ТРК
  • Таванна Решетка Квадратна
  • Кутии за ТРА ТРА-М1 4ТРА 4ТРА-М ТРА-С ТКС
  • Кутии с Клапи за ТРА ТРА-М1 4ТРА 4ТРА-М ТРА-С ТКС
  • Регулиращи секции за ТРА ТРА-М1 4ТРА 4ТРА-М ТРА-С
  • Монтажно Устройство за ТРА ТРК 4ТРА 4ТРА-М
  • Таванни Решетки Струйни тип ТРА 1
  • Таванни Решетки Струйни тип ТРА 2
  • Таванни Решетки Струйни тип ТРА 3
  • Таванни Решетки Струйни тип ТРА 4
  • Кутии за ТРА 1 ТРА 2 ТРА 3 ТРА 4
  • Кутии за ТРА 1 ТРА 2 ТРА 3 ТРА 4
  • Кутии с клапа за ТРА 1 ТРА 2 ТРА 3 ТРА 4
  • Регулиращи секции за ТРА 1 ТРА 2 ТРА 3 ТРА 4
  • Таванни Решетки Секционни тип ТРА 3х1
  • Таванни Решетки Секционни тип ТРА 4х1
  • Регулиращи секции за ТРА 3х1 ТРА 4х1
  • Кутии за ТРА 3х1 ТРА 4х1
  • Кутии с Клапи за ТРА 3х1 ТРА 4х1
  • Четириразделна Таванна Решетка Квадратна-Модифицирана
  • Четириразделна Таванна Решетка Квадратна
  • Таванна Решетка Квадратна Модифицирана
  • Таванна Решетка Перфорирана
  • Таванна Решетка Направляваща ТВН
  • Кутии за ТВН
  • Кутии с Клапи за ТВН
  • Таванна Решетка Направляваща ТСА
  • Кутии за ТСА
  • Кутии с Клапи за ТСА
  • Завихрящи Решетки ТКС
  • Кръгли Дифузори ТТ
  • Кръгли Дифузори TT-P
  • Кръгъл Дифузор с подвижни перки с ел.задвижка СТ-Е
  • Кръгли Дифузори с подвижни перки с термоелемент- СТ-Т
  • Кръгъл Дифузор с подвижни перки с ръчно задвижване СТ-Р
  • Линейни Дифузори ТС и TCW
  • Кутии с Клапи за ТС и TCW
  • Дюзи TEI
  • Кръгла решетка DHA
  • Таванна Решетка Турболентна
  • Таванна Решетка Вентилна
  • Подови решетки алуминиеви ВСР, без рамка, небоядисани
  • Подови решетки алуминиеви ВСР, с рамка, боядисани
  • Кутии за ВСР
  • Коминни тела с дължина 1200мм и изолация 50мм K50Ds 1200
  • Коминни тела с дължина 1200мм и изолация 25мм K25Ds 1200
  • Коминни тела с дължина 1200мм без изолация KDs 1200
  • Коминни тела с дължина 500мм и изолация 50мм K50Ds 500
  • Коминни тела с дължина 500мм и изолация 25мм K25Ds 500
  • Коминни тела с дължина 500мм без изолация KDs 500
  • Коминни тела с дължина 250мм и изолация 50мм K50Ds 250
  • Коминни тела с дължина 250мм и изолация 25мм K25Ds 250
  • Коминни тела с дължина 250мм без изолация KDs 250
  • Скоби за коминни тела с изолация 50мм K50 C
  • Скоби за коминни тела с изолация 25мм K25 C
  • Скоби за коминни тела без изолация K C
  • Колена 30° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL30
  • Колена 30° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL30
  • Колена 30° за коминни тела без изолация KBFL30
  • Колена 45° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL45
  • Колена 45° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL45
  • Колена 45° за коминни тела без изолация KBFL45
  • Колена 90° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL90
  • Колена 90° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL90
  • Колена 90° за коминни тела без изолация KBFL90
  • Тройници 45° за коминни тела с изолация 50мм K50TVL45
  • Тройници 45° за коминни тела с изолация 25мм K25TVL45
  • Тройници 45° за коминни тела без изолация KTVL45
  • Тройници 90° за коминни тела с изолация 50мм K50TCPL
  • Тройници 90° за коминни тела с изолация 25мм K25TCPL
  • Тройници 90° за коминни тела без изолация KTCPL
  • Дренажна вана за коминни тела с изолация 50мм К50В
  • Дренажна вана за коминни тела с изолация 25мм К25В
  • Дренажна вана за коминни тела без изолация КВ
  • Ревизионни отвори за коминни тела с изолация 50мм К50 ОР
  • Ревизионни отвори за коминни тела с изолация 25мм К25 ОР
  • Ревизионни отвори за коминни тела без изолация К ОР
  • Укрепвания за коминни тела с изолация 50мм К50 FAST
  • Укрепвания за коминни тела с изолация 25мм К25 FAST
  • Укрепвания за коминни тела без изолация К FAST
  • Дефлектори за коминни тела с изолация 50мм К50 Df
  • Дефлектори за коминни тела с изолация 25мм К25 Df
  • Дефлектори за коминни тела без изолация К Df
  • Дефлектори за коминни тела с изолация 50мм К50 NH
  • Дефлектори за коминни тела с изолация 25мм К25 NH
  • Дефлектори за коминни тела без изолация К NH
  • Завършващ елемент коминни тела с изолация 50мм К50 KH
  • Завършващ елемент за коминни тела с изолация 25мм К25 KH
  • Завършващ елемент за коминни тела без изолация К KN
  • Шапки за коминни тела с изолация 50мм К50 АКМ
  • Шапки за коминни тела с изолация 25мм К25 АКМ
  • Шапки за коминни тела без изолация К АКМ
  • Термометри за коминни тела с изолация 50мм К50 Т
  • Термометри за коминни тела с изолация 25мм К25 Т
  • Термометри за коминни тела без изолация К Т