Топлообменници

  • Хладилни и климатични инсталации Alfa Laval AC, AlfaChill

    Споените пластинчати топлообменници са широко използвани в хладилни и климатични инсталации. Те обикновено се използват за прехвърляне на топлина или студ от хладилния агент (основната течност) към вода или незамръзваща течност (вторичен флуид). Серия Alfa Laval AC, AlfaChill

  • Отоплителни и индустриални инсталации, Alfa Laval CB

    Alfa Laval е водещ в света производител на запоени пластинчати топлообменници. Това означава, солиден опит в проектирането им което помага да се проектират да работят в условия на високо налягане и висока температура, и да имат по-ефективното разпределение на структурните напрежения. Типоразмера и броя на пластините на “Alfa Laval CB” позволява да се покриват големи диапазони от мощности и дебити